رفع نم سقف و پشت بام

رفع نم و رطوبت پشت بام: برای بررسی و رفع نم و روطوبت روی سقف خانه ها که ناشی از نشت آب از طبقات بالای آپارتمان ها می باشد با ما تماس بگیرید، وجود رطوبت و نم در سقف خانه های ویلایی می تواند به خاطر بارندگی و وجود خلل و فرج در ایزوگام و یا آسفالت روی پشت بام ها اتفاق بیافتد.


مطالب مرتبط