علت نشت لوله آب

علت نشت لوله آب نیوپایپ - آذین - آب رهام و سایر لوله های پلاستیکی:

1- ضربه خوردن به لوله آب بعد از اتمام کار
2- درجه حرارت اتو بعد از اتمام کار
3- بد مسیر بودن لوله ها از زیر دیوارها


مطالب مرتبط