علت نشت لوله های گالوانیزه آهنی

علت نشت لوله های گالوانیزه آهنی:

1- یک علت می تواند رطوبت کف حمام و توالت باشد.

2- از دیگر علت های نشت لوله های گالوانیزه آهنی بد بودن زیر سازی کف حمام و توالت آشپزخانه است، که این اشکال به خطر ضعف قیرگونی و زیرکاری و همچنین بد کار کردن سرامیک کف به وجود می آید.

3- علت دیگری که موجب می شود لوله های گالوانیزه دچار نشت شوند، کار نکردن زد زنگ و نامناسب بودن عایق کاری لوله ها است.


مطالب مرتبط