نم دیوار حمام و توالت

سوال: چرا دیوارهای سرویس حمام و توالت همیشه نم دار است؟

ممکن است شما هم با این مشکل مواجه شده باشید، یعنی دیوارهای حمام و سرویس بهداشتی شما دچار نم و رطوبت شده باشد، به نظر ما علت اصلی این است که کف سرویس درست و به صورت صحیح کار نشده است.


مطالب مرتبط