ترکیدگی لوله های شوفاژ

ترکیدگی لوله های شوفاژ کف سالن و کنار سرویس های حمام و توالت

از علت های ترکیدگی لوله های شوفاژ، ضعف لوله ای گالوانیزه است؛ چرا که بعد از خم کردن لوله صدمه می بیند و از هر جایی که لوله خم می خورد از همان جا ترکیدگی ایجاد می شود.
یکی دیگر از علت هایی که باعث ترکیدگی لوله های شوفاژ می شود، وجود رطوبت است که با عث صدمه دیدن آن می شود.


مطالب مرتبط